Deze site maakt gebruik van cookies.Meer wetenAccepteren

Wanneer spreekt men van hyperventilatie bij een kind?

Prijs € 29

GRATIS verzending vanaf € 0,00

 

Inhoud 50 ml

Onmiddelijk leverbaar

 

 

Aantal:

 

Plaats in mandje


Men spreekt van hyperventilatie bij een kind wanneer het kind te snel en/of te diep gaat ademhalen waardoor het meer zuurstof inademt, maar ook meer zuurstof uitademt. Hyperventilatie betekent letterlijk ‘ te veel ademen’ en dat is precies wat kinderen met hyperventilatie doen. Meestal wordt hyperventilatie bij kinderen uitgelokt door angst, stress en/of paniek. Wanneer het een plotse, hevige aanval van hyperventilatie betreft, dan spreken we over acute hyperventilatie of een hyperventilatie – aanval. Wanneer het kind echter de hele dag door haast onmerkbaar hyperventileert, dan spreken we over chronische hyperventilatie.

Beide vormen van hyperventilatie veroorzaken dezelfde symptomen. Slachtoffers van hyperventilatie ademen dus te veel zuurstof in, dit heeft geen noemenswaardige gevolgen, maar ook te veel koolzuurgas, oftewel CO2, uit en dit veroorzaakt de typische hyperventilatie symptomen. Door het uitademen van te veel koolzuurgas dalen de koolzuurgaswaarden in het bloed van het kind en de PH waarde van het bloed zal veranderen. Koolzuurgas is een natuurlijke spierontspanner en een belangrijke stimulus voor de ademhaling.

Het tekort aan koolzuurgas, veroorzaakt door de te snelle en/of te diepe ademhaling, veroorzaakt onder andere spierkrampen, hartkloppingen, tintelingen rond de mond, in de handen en de voeten, trillen, winderigheid, boeren, een opgeblazen gevoel, een licht gevoel in het hoofd, verstrooidheid, duizeligheid, kortademigheid, pijnlijke spieren, concentratie – problemen en, als gevolg van de hyperventilatie en haar symptomen, angst. Wanneer de symptomen meteen in verband gebracht worden met de hyperventilatie en het bijbehorende verlies van te veel koolzuurgas, dan kan het slachtoffer kalm blijven.

Wanneer dit echter niet het geval is, dan veroorzaakt de hyperventilatie angst en zal de angst de hyperventilatie verergeren. Het is dus belangrijk dat aan het kind duidelijk gemaakt wordt dat de symptomen een direct gevolg zijn van zijn/haar te snelle ademhaling en dat de hyperventilatie veroorzaakt wordt door zijn/haar angst of stress. Deze wetenschap is een belangrijke stap naar het terug leren controleren van de ademhaling en het op een juiste manier leren omgaan met angst – en stressgevoelens.

 

Wat veroorzaakt hyperventilatie bij een kind?

Vaak wordt hyperventilatie bij een kind uitgelokt door angst en/of stress. Tijdens de puberteit is een kind hier gevoeliger voor en we zien dus meer gevallen van hyperventilatie bij kinderen in deze periode. Faalangst, stress en het op een verkeerde manier omgaan met angstgevoelens zijn vaak gezien oorzaken van chronische hyperventilatie bij kinderen. Acute hyperventilatie kent meestal duidelijk aanwijsbare oorzaken zoals een verkeersongeval of het plots overlijden van een naaste.

Bij chronische hyperventilatie moet er echter gezocht worden naar de juiste oorzaak van de versnelde ademhaling van het kind. Jonge slachtoffers van chronische hyperventilatie zijn vaak erg gevoelige kinderen die het moeilijk hebben om op een juiste manier om te gaan met de eisen die het leven, de school, hun ouders hen stellen. Bij chronische hyperventilatie is het ‘over ademen’ dus niet duidelijk op te merken en een kind kan lang blijven rondlopen met de symptomen van hyperventilatie vooraleer de juiste diagnose wordt gesteld.

De diagnose van chronische hyperventilatie wordt meestal gesteld na het afnemen van een bloedgas test door een arts waarbij het tekort aan koolzuurgas kan worden vastgesteld. Hyperventilatie kent dus meestal een psychische, emotionele oorzaak, maar kan ook veroorzaakt worden door bepaalde omgevingsfactoren, zoals een te luide, stoffige omgeving maar ook door een medische aandoening, zoals een longziekte, een hartstoornis of bloedarmoede of gewoon een verkeerde ademgewoonte, zoals het constant door de mond ademhalen.


Wat te doen tegen hyperventilatie bij een kind?

Tegen hyperventilatie bij een kind zijn verschillende behandelingen mogelijk. Wanneer het kind een hyperventilatie – aanval krijgt ten gevolge van een duidelijk aanwijsbare oorzaak, dan kan men het kind helpen door het mee te nemen naar een rustige ruimte waar het kan kalmeren. Het in – en uitademen in een papieren zakje is een goede manier om de ademhaling te vertragen en het verlies aan koolzuurgas te herstellen. Wanneer er geen papieren zakje voorhanden is, dan kan het kind de handen komvormig om de neus en mond vouwen en zo rustig ademhalen. Dit zal evengoed de ademhaling vertragen en het kind zal zo het te veel aan uitgeademde CO2 weer inademen. Door één neusgat inademen en door de mond weer uitademen zal eveneens de ademhaling vertragen. Als begeleider kan u het kind kalmeren en het op een bemoedigende, rustige manier toespreken. Zeg het dat alles goed gaat en dat hij/zij het heel goed doet. Wanneer de hyperventilatie echter van chronische aard is, dan moet allereerst de diagnose gesteld worden.

Wanneer het kind de symptomen van hyperventilatie vertoont en vaak geeuwt en/of zucht, dan kan er aan chronische hyperventilatie gedacht worden. Eens de diagnose gesteld is, kan de behandeling beginnen. Een therapeut kan helpen bij het zoeken naar de juiste oorzaken van de hyperventilatie en kan het kind helpen met het leren omgaan met faalangst, stress, de eisen die het leven stelt. Door ademhalingsoefeningen kan de verkeerde ademhaling verbeterd worden en kan het kind, in het geval van een acute aanval, de ademhaling onder controle leren krijgen. Door het aanleren van ontspanningstechnieken kan het kind leren kalm te blijven in stresserende situaties.

Binnen de bachbloesem therapie kan Bachbloesem mix 84 helpen om o.a. spanningen te verminderen, angsten te overwinnen, kalm te blijven en onverwerkte emoties op te lossen. Als ouder is het ten slotte erg belangrijk kalm te blijven en ondersteunend te reageren in het geval van hyperventilatie bij een kind.

 

Andere artikelen
Top van de pagina