Deze site maakt gebruik van cookies.Meer wetenAccepteren

Een snelle hartslag door hyperventilatie

Prijs € 29

GRATIS verzending vanaf € 0,00

 

Inhoud 50 ml

Onmiddelijk leverbaar

 

 

Aantal:

 

Plaats in mandje


Kan hyperventilatie een snelle hartslag veroorzaken?

Hyperventilatie kan wel degelijk een snelle hartslag veroorzaken. Deze snelle hartslag is het gevolg van de verkeerde ademhaling die zo typisch is voor hyperventilatie. Hyperventilatie betekent letterlijk ‘ te veel’ ademen en dit is exact wat haar slachtoffers doen. Ze ademen te veel, te snel en/of te diep en veroorzaken zo, ongewild en onbewust, vervelende fysieke symptomen zoals een snelle hartslag.

Deze snelle hartslag en de andere symptomen van hyperventilatie veroorzaken natuurlijk onrust en angstgevoelens bij de slachtoffers die vervolgens gaan geloven dat ze lijden aan de één of andere ernstige ziekte. En dit valt te begrijpen wanneer we kijken naar een aantal andere symptomen van hyperventilatie zoals pijn in de borst, kortademigheid, misselijkheid, duizeligheid, trillen, tintelingen rond de mond en in de handen en voeten, pijnlijke spieren, een licht gevoel in het hoofd, buikpijn, hoofdpijn en concentratieproblemen.

De angst die ontstaat omwille van deze symptomen zal echter de hyperventilatie verergeren en dus ook de symptomen versterken. Angst ligt vaak aan de basis van hyperventilatie en hyperventilatie veroorzaakt dus ook angst. Zo komen de slachtoffers van chronische hyperventilatie vaak terecht in een vicieuze cirkel.

Om deze cirkel te doorbreken moet eerst en vooral de link gelegd worden tussen de beangstigende symptomen en de verkeerde ademhaling, zodat de slachtoffers zich beseffen dat ze niet lijden aan een ziekte en dat ze de symptomen zelf veroorzaken. Hyperventilatie is geen ernstige aandoening en kent geen blijvende gevolgen voor het lichaam, maar wanneer de juiste diagnose niet gesteld wordt en wanneer de slachtoffers te lang blijven rondlopen met hun vage klachten, kan hyperventilatie wel psychische gevolgen kennen.

 

Hoe komt het dat je last kan krijgen van een snelle hartslag door hyperventilatie?

De snelle hartslag die optreedt als gevolg van de hyperventilatie wordt veroorzaakt door het CO2 tekort in het lichaam dat ontstaat als gevolg van de verkeerde ademhaling. Wanneer we normaal en rustig ademhalen, dan ademen we O2, oftewel zuurstof, in en CO2, oftewel koolzuurgas, uit.

Wanneer iemand hyperventileert ademt hij/zij meer zuurstof in, wat geen kwaad kan, maar ook meer koolzuurgas uit en dit heeft wel zo zijn gevolgen voor het lichaam. Door het uitademen van meer koolzuurgas dan goed is voor het lichaam zullen de koolzuurgaswaarden in het bloed dalen tot onder het aanvaardbare niveau.

De PH waarde van het bloed zal stijgen. Het bloed wordt meer alkalisch. CO2 is een natuurlijke spierontspanner en een tekort aan dit gas zal de spieren doen samentrekken. Het hart is een spier en zal dus ook last krijgen van het tekort aan CO2. Wanneer het CO2 tekort hersteld wordt, zullen de hartkloppingen, snelle hartslag en hartoverslagen vanzelf weer verdwijnen.

 

Hoe hyperventilatie en haar symptomen, zoals een snelle hartslag, behandelen

Hyperventilatie en haar symptomen, zoals een snelle hartslag, zijn relatief eenvoudig te vermijden en te behandelen. Maar allereerst moet de juiste diagnose gesteld worden. In het geval van chronische hyperventilatie, waarbij het slachtoffer quasi onmerkbaar en constant te snel en/of te diep ademhaalt is dat geen sinecure. Vaak zijn de slachtoffers zich zelfs niet eens bewust van hun verkeerde ademhaling. Ze voelen wel duidelijk de fysieke klachten, zoals een snelle hartslag, maar kunnen het verband tussen hun ademhaling en de beangstigende symptomen niet leggen.

Bestaat er een vermoeden van chronische hyperventilatie, dan kan de arts beslissen een provocatietest of een bloedgas test uit te voeren om zo chronische hyperventilatie te kunnen vaststellen. Is dit het geval, dan kan de behandeling beginnen. Het in verband brengen van de symptomen met de verkeerde ademhaling zal al een groot deel van de angstgevoelens wegnemen.

Om echter de juiste oorzaak van de hyperventilatie, vaak angst en stress, te vinden, is de hulp van een therapeut aangewezen. Samen met de therapeut kan het slachtoffer op zoek gaan naar de oorzaak van de hyperventilatie en haar vervolgens gaan aanpakken. Ademhalingsoefeningen bieden het slachtoffer de mogelijkheid om weer op een correcte manier te leren ademen. Ontspanningtechnieken kunnen ook heilzaam zijn en kunnen het slachtoffer van hyperventilatie helpen bij het leren kalm blijven en zich te leren te ontspannen. Angstremmende medicatie kan helpen bij het onderdrukken van de angstgevoelens. Dit soort medicatie kent echter vaak bijwerkingen die erg vervelend kunnen zijn.

Om deze bijwerkingen te vermijden kan er ook gekozen worden voor een alternatief, zoals Bachbloesem therapie. De Bachbloesem mix 84 helpt spanningen te verminderen, angsten te overwinnen, onverwerkte emoties op te lossen en kalm te blijven. Deze mix kan slachtoffers van chronische hyperventilatie helpen bij het leren omgaan met hun angstgevoelens, zonder last te hebben van de bijwerkingen van de klassieke medicatie.

Wanneer de oorzaak van de hyperventilatie wordt aangepakt en het CO2 tekort wordt hersteld door middel van een gecorrigeerde ademhaling zullen de symptomen van hyperventilatie, zoals een snelle hartslag, mettertijd verdwijnen.

 

Andere artikelen
Top van de pagina