Deze site maakt gebruik van cookies.Meer wetenAccepteren

Kan men hyperventilatie opwekken?

Prijs € 29

GRATIS verzending vanaf € 0,00

 

Inhoud 50 ml

Onmiddelijk leverbaar

 

 

Aantal:

 

Plaats in mandje


Hyperventilatie kan men zelf opwekken. Dit kan gebeuren op vraag van de arts om zo chronische hyperventilatie vast te stellen, maar het opwekken van hyperventilatie gebeurt ook in andere situaties. Bij duikers wordt hyperventilatie met opzet opgewekt om op die manier langer onder water te kunnen blijven zonder zuurstof. Maar ook jongeren spelen soms een gevaarlijk spelletje en wekken hyperventilatie op om bewusteloosheid uit te lokken. Het opwekken van hyperventilatie is eenvoudig.

Door moedwillig sneller en/of dieper te gaan ademhalen gedurende 60 seconden kan hyperventilatie optreden. Hyperventilatie is geen ernstige aandoening, maar is ook niet zonder gevaar. Het gevaar op flauwvallen bestaat. Daarbij komt nog dat, door de versnelde ademhaling, er allerlei vervelende symptomen gaan optreden. 

 

Wat gebeurt er in ons lichaam wanneer we hyperventilatie opwekken?

Wanneer we hyperventilatie opwekken dan zullen de typische symptomen van hyperventilatie optreden. Deze symptomen zijn een gevolg van het CO2 tekort dat ontstaat door het inademen van meer zuurstof en het uitademen van meer CO2. Dit tekort leidt tot een daling van de koolzuurgaswaarden tot onder een normaal niveau waardoor de PH waarde van het bloed zal stijgen.

Dit veroorzaakt allerlei fysieke symptomen waaronder : pijn in de borst, hartkloppingen, kortademigheid, een licht gevoel in het hoofd, verstrooidheid, trillen, tintelingen in de handen en voeten, duizeligheid en pijnlijke spieren. Het happen naar lucht, dat ontstaat tijdens hyperventilatie, veroorzaakt winderigheid, boeren en een opgeblazen gevoel. Hyperventilatie veroorzaakt vaak angst en deze angst kan leiden tot misselijkheid en brandend maagzuur. Wanneer hyperventilatie bij de arts wordt opgewekt, dan heeft dit opwekken zin. Wanneer de juiste diagnose is gesteld kan de behandeling van start gaan en zullen de patiënten verlost geraken van de vervelende symptomen en de angst die deze veroorzaken.

Wanneer hyperventilatie wordt opgewekt voor de ‘kick’ heeft dit geen enkele zin. Dezelfde symptomen zullen optreden en kunnen ook angst veroorzaken wanneer ze niet in verband worden gebracht met het verlies van te veel CO2.

Hyperventilatie is weliswaar niet gevaarlijk, maar flauwvallen kan optreden en de vervelende symptomen kunnen erg beangstigend zijn. 

 

Hyperventilatie opwekken bij de arts

Het opwekken van hyperventilatie op vraag van de arts wordt een provocatie test genoemd. Wanneer een patiënt last heeft van bovenvermelde symptomen zoals hartkloppingen , kortademigheid en pijn in de borst en wanneer er geen duidelijke medische reden bestaat voor deze symptomen, kan er aan chronische hyperventilatie gedacht worden. Chronische hyperventilatie houdt in dat er constant en op een quasi onmerkbare manier te snel en/of te diep geademd wordt. Dit zal, door het CO2 tekort, de typische symptomen van hyperventilatie uitlokken, maar de patiënt kan deze niet in verband brengen met zijn/haar verkeerde ademhaling daar deze quasi onopgemerkt te snel en/of te diep verloopt. De symptomen veroorzaken angst en angst versterkt de hyperventilatie en haar symptomen. Patiënten met chronische hyperventilatie komen zo vaak in een vicieuze cirkel terecht. Wanneer, door middel van een provocatie test bij de arts, chronische hyperventilatie gediagnosticeerd wordt, zal dit een hele opluchting zijn voor de patiënten die vaak verkeerdelijk denken dat ze leiden aan een ernstige ziekte.

Tijdens de provocatietest zal de arts vragen gedurende 1 minuut sneller te gaan ademen, alsof er een zware inspanning geleverd wordt. Wanneer vervolgens de typische symptomen, zoals hartkloppingen, duizeligheid en pijn in de borst optreden, kan chronische hyperventilatie bewezen worden. Niet alleen een provocatie test, maar ook een bloedgas test, waarbij het tekort aan CO2 kan worden vastgesteld, kan chronische hyperventilatie aantonen. Wanneer de juiste diagnose wordt gesteld, kan de behandeling beginnen. Deze behandeling bestaat vaak uit therapie, ademhalingsoefeningen, ontspanningstechnieken en één of andere vorm van medicatie. Angstremmende medicatie kan soelaas bieden wanneer angst aan de basis ligt van de chronische hyperventilatie.

Dit soort medicatie kent echter vaak bijwerkingen. Bachbloesem therapie is een goed alternatief zonder bijwerkingen en met name de Bachbloesem mix 84, die spanningen helpt verminderen, angsten helpt overwinnen, helpt bij het kalm blijven en onverwerkte emoties op te lossen, is ideaal voor een patiënt met chronische hyperventilatie. Het kan dus onzinnig en gevaarlijk zijn om hyperventilatie te simuleren in het ene geval, maar anderzijds kan het opwekken van hyperventilatie het begin betekenen van genezing voor de slachtoffers van chronische hyperventilatie.