Deze site maakt gebruik van cookies.Meer wetenAccepteren

Tips in verband met hyperventilatie : leer eerst de aandoening en de symptomen kennen

Prijs € 29

GRATIS verzending vanaf € 0,00

 

Inhoud 50 ml

Onmiddelijk leverbaar

 

 

Aantal:

 

Plaats in mandje


Vooraleer u deze tips omtrent hyperventilatie kan toepassen, moeten eerst en vooral de aandoening en haar symptomen leren herkend worden.

Hyperventilatie of over ademen treedt meestal op tijdens momenten van oververmoeidheid en/of angst en verstoort het normale ademhalingspatroon op abrupte wijze. Hyperventilatie kan symptomen veroorzaken zoals een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, een slap gevoel, kortademigheid, het samentrekken van de spieren in de handen en voeten en tintelingen rond de mond en in de vingertoppen.

Deze symptomen treden op wanneer er abnormaal lage C02 waarden zijn in het bloed. Het is verstandig een arts te contacteren wanneer deze symptomen optreden om op die manier andere, ernstige aandoeningen uit te sluiten en om te weten te komen hoe men moet omgaan met een mogelijke volgende aanval van hyperventilatie.

Hyperventilatie kan gedefinieerd worden als abnormaal snel ademen, meestal als gevolg van angst. De meeste aanvallen duren zo’n 20 tot 30 minuten en komen vaker voor bij vrouwen als bij mannen. Wanneer iemand hyperventileert, dan ademt deze persoon te veel C02 uit, wat respiratoire alkalose kan veroorzaken.

 

Tips voor het slachtoffer van hyperventilatie

Wanneer u rekening houdt met volgende tips kan u leren hoe u hyperventilatie onder controle kan krijgen en/of een aanval van hyperventilatie kan vermijden.

Wanneer hyperventilatie optreedt kan dit erg beangstigend zijn, maar het is van groot belang zo kalm mogelijk te blijven en proberen zo normaal mogelijk te ademen.

Wanneer hyperventilatie optreedt tijdens het sporten dan moet het slachtoffer stoppen en al stilstaand beide handen op het hoofd plaatsen. Het is belangrijk in dit geval niet te gaan zitten, noch te gaan liggen. Om zo snel mogelijk tot een normaal ademhalingspatroon te komen, moet er geprobeerd worden minder zuurstof op te nemen en het koolzuurgasniveau te doen stijgen.

Een goede methode om dit te bewerkstelligen is één neusgat te bedekken tijdens het inademen en door bijna gesloten lippen uit te ademen. Deze ademhalingstechniek is een goede manier om het koolzuurgasniveau in het lichaam te doen stijgen en op die manier de hyperventilatie onder controle te krijgen. Mensen die vaak te maken krijgen met hyperventilatie krijgen de raad ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen te gebruiken in deze situaties om of de aanval te stoppen, of de symptomen van de aanval te verminderen. Sommige artsen schrijven Bèta blokkers voor als behandeling tegen hyperventilatie.

De hulp van een therapeut bij het leren omgaan met angstgevoelens kan eveneens helpen. Regelmatig sporten reduceert de angstgevoelens en kan zelfs helpen bij het beter leren omgaan met stresserende situaties. Probeer ook zoveel mogelijk de situaties die zorgen voor angst en stress te vermijden. Door situaties die je angstig maken te vermijden, kan je ook een aanval van hyperventilatie vermijden. Probeer tenslotte cafeïne en nicotine gebruik te stoppen of in ieder geval drastisch te verminderen. Cafeïne en nicotine zijn stimuli en kunnen hyperventilatie uitlokken.

 

Tips in verband met het helpen van iemand met hyperventilatie

Hier volgt een opsomming van tips voor het helpen van iemand die te kampen krijgt met hyperventilatie.

Een goede manier om iemand die hyperventileert te helpen is het op de persoon inpraten op een kalme, geruststellende manier. Dingen zeggen als “je doet het geweldig”, “alles is O.K.” en “je krijgt geen hartaanval”, op een rustige manier kan het slachtoffer kalmeren en diens ademhaling helpen vertragen.

Een tweede manier om iemand met een hyperventilatie aanval te helpen is hem/haar zo snel mogelijk een papieren zakje aan te bieden. Het ademen in een papieren zakje is de ‘oude’ methode om hyperventilatie tegen te gaan en het helpt nog steeds veel slachtoffers van hyperventilatie doordat het de effecten van hyperventilatie minimaliseert en de episodes verkort. Door het ademen in een papieren zakje wordt het te veel aan uitgeademde C02 weer ingeademd en zullen de symptomen van hyperventilatie snel verminderen.

Een derde manier om een slachtoffer van hyperventilatie te helpen is de persoon te helpen ontspannen en hem/haar proberen te kalmeren. Hyperventilatie is vaak een gevolg van angst en stress. Dit betekent dat, wanneer iemand overstuur of emotioneel is, hyperventilatie kan optreden. Het kalmeren van het slachtoffer kan de ademhaling helpen vertragen en de hyperventilatie doen stoppen. Door deze tips toe te passen kan iemand een slachtoffer van hyperventilatie daadkrachtig helpen.