Deze site maakt gebruik van cookies.Meer wetenAccepteren

Hyperventilatie en keelpijn

Prijs € 29

GRATIS verzending vanaf € 0,00

 

Inhoud 50 ml

Onmiddelijk leverbaar

 

 

Aantal:

 

Plaats in mandje


Kan hyperventilatie keelpijn veroorzaken?

Vaak klagen mensen die lijden aan chronische hyperventilatie van keelpijn, een droge mond en een hese stem. Deze klachten kunnen wel degelijk veroorzaakt worden door hyperventilatie. Hyperventilatie betekent letterlijk ‘ te veel’ ademen. Slachtoffers van hyperventilatie ademen te snel en/of te diep en veroorzaken op die manier zelf verschillende fysieke klachten.

Deze verkeerde ademhaling is de hoofdoorzaak van de typische symptomen van hyperventilatie, zoals keelpijn, maar ook pijn in de borst, een droge mond, een hese stem, hartkloppingen, kortademigheid, trillen, tintelingen in de handen en voeten en rond de mond, verstrooidheid, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, concentratieproblemen, vermoeidheid zonder duidelijk aanwijsbare reden en pijnlijke spieren zijn vervelende klachten die veroorzaakt worden door de verkeerde ademhaling van de slachtoffers van hyperventilatie.

Door hun verkeerde ademhaling krijgen de slachtoffers van hyperventilatie te veel lucht binnen wat eveneens darmklachten, een opgeblazen gevoel, winderigheid, vaak boeren en buikpijn  kan veroorzaken.Deze vervelende symptomen zorgen vaak voor onrust en angstgevoelens daar de slachtoffers van hyperventilatie het verband tussen hun klachten en hun foute manier van ademhalen vaak niet kunnen leggen. Spijtig genoeg zullen deze angstgevoelens de hyperventilatie alleen maar verergeren aangezien angst de vaakst vermelde oorzaak is van hyperventilatie. Angst en stress moeten absoluut vermeden worden in het geval van hyperventilatie, omdat angst hyperventilatie veroorzaakt en de symptomen van hyperventilatie angst veroorzaken komen veel slachtoffers van chronische hyperventilatie terecht in een vicieuze cirkel.

Om deze cirkel te doorbreken moet er dus een verband gelegd worden tussen de hyperventilatie en haar symptomen. In het geval van chronische hyperventilatie is dit niet altijd eenvoudig omdat de slachtoffers haast onopgemerkt te snel en/of te diep ademen. Ze ademen quasi constant ‘te veel’. De hersenen hebben mettertijd deze foute manier van ademhalen aangenomen als de juiste en doen er alles aan om deze verkeerde manier van ademhalen vol te houden. Vandaar dat mensen met chronische hyperventilatie vaak zullen geeuwen en/of zuchten. Dit is een truckje van de hersenen om extra lucht binnen te smokkelen en zo het ‘over ademen’ vol te houden.


 Waarom kan hyperventilatie keelpijn veroorzaken?

Hyperventilatie veroorzaakt dus verschillende vervelende fysieke symptomen, waaronder keelpijn. De boosdoener is de verkeerde ademhaling. Mensen met chronische hyperventilatie ademen vaak in door de mond, terwijl een juiste ademhaling bestaat uit het inademen door de neus en weer uitademen door de mond. Mondademhaling veroorzaakt een droge mond, maar ook keelpijn en op den duur heesheid.

Doordat er meer dan normaal geademd wordt zullen de slijmvliezen in de keel uitdrogen en doordat de ademhalingsspieren vermoeid geraken kunnen de slachtoffers van hyperventilatie ook last krijgen van pijn bij het slikken. De overige symptomen van hyperventilatie worden voornamelijk veroorzaakt door het CO2 tekort dat ontstaat door de verkeerde ademhaling.

Wanneer iemand op een normale manier ademhaalt ademt hij/zij O2 in en CO2 uit. Wanneer iemand echter hyperventileert, zal hij/zij meer O2, oftewel zuurstof, inademen en meer CO2, oftewel koolzuurgas, uitademen. Het inademen van meer zuurstof dan normaal heeft geen noemenswaardige gevolgen, maar het uitademen van meer koolzuurgas dan goed is voor het lichaam heeft wel gevolgen. Koolzuurgas is een natuurlijke spierontspanner en één van de belangrijkste stimuli voor onze ademhaling. Een tekort aan dit gas, dat eigenlijk een afvalproduct is van onze ademhaling, zorgt er voor dat de koolzuurgaswaarden in het bloed gaan dalen waardoor de PH waarde van het bloed zal stijgen.

Het bloed wordt meer alkalisch. Om dit te herstellen zullen de spieren melkzuur aanmaken, wat pijnlijke spieren, hartkloppingen, trillen en tintelingen rond de mond en in de handen en voeten kan veroorzaken. Een tekort aan CO2 zorgt er ook voor dat onze spieren samentrekken en onze aders vernauwen, waardoor er een verminderde zuurstoftoevoer naar de hersenen ontstaat. Vandaar de duizeligheid en het licht gevoel in het hoofd. Het CO2 tekort dat ontstaat omwille van de verkeerde manier van ademhalen veroorzaakt de meeste vervelende symptomen van hyperventilatie. Het is dus van groot belang dat de link gelegd wordt tussen de verkeerde ademhaling en de beangstigende symptomen.


De remedie tegen de vervelende symptomen van hyperventilatie, zoals keelpijn

Wanneer de link gelegd wordt tussen de symptomen van hyperventilatie, zoals keelpijn en de verkeerde ademhaling, kan de behandeling beginnen. Er moet dus eerst een juiste diagnose gesteld worden en dit kan gebeuren bij de arts. Wanneer er een vermoeden van chronische hyperventilatie bestaat, omwille van de symptomen zoals keelpijn en slikproblemen, dan kan er een provocatietest worden voorgesteld waarbij hyperventilatie moedwillig gesimuleerd wordt of een bloedgas test worden afgenomen, waarbij het tekort aan CO2 kan worden aangetoond. Wordt chronische hyperventilatie gediagnosticeerd, dan is de behandeling relatief eenvoudig.

Een combinatie van ademhalingsoefeningen, zodat de patiënt weer op een juiste manier leert ademhalen, ontspanningtechnieken, om met stress en angstgevoelens te leren omgaan en therapie, om de oorzaak van chronische hyperventilatie te ontdekken en vervolgens te behandelen, zal het slachtoffer al een heel eind op de weg naar genezing brengen. Omdat angst en/of stress een vaak geziene oorzaak zijn van hyperventilatie, zullen veel artsen angstremmende medicatie voorschrijven om deze angstgevoelens te onderdrukken. Dit soort van medicatie kent echter vaak vervelende bijwerkingen.

Om deze bijwerkingen te vermijden kan er ook gedacht worden aan een alternatief, zoals Bachbloesem therapie. De Bachbloesem mix 84 helpt spanningen te verminderen, angsten te overwinnen, onverwerkte emoties op te lossen en kalm te blijven tijdens stresserende situaties. Ideaal dus voor wie lijdt aan chronische hyperventilatie. Wanneer de oorzaak van de hyperventilatie wordt aangepakt en wanneer de ademhaling weer wordt genormaliseerd zullen ook de vervelende symptomen van hyperventilatie, zoals keelpijn, mettertijd verdwijnen. 

 

Andere artikelen
Top van de pagina