Deze site maakt gebruik van cookies.Meer wetenAccepteren

Ervaringen met MIX 84 :

 

 • Het beklemmend gevoel is weg
 • Ik ben verlost van mijn hyperventilatie
 • Chronische hyperventilatie verdwenen in 2 maanden
Meer info

Bach bloesem MIX 84 helpt je bij hyperventilatie

 • spanningen te minderen
 • nieuwe aanval te vermijden
 • kalmer te worden
 • verdriet en pijn te verzachten
Meer info

Wat is bach bloesem ? 

 

 

 • vloeibare, druppelvormige extracten van planten
 • buigen negatieve emoties om in hun positieve pool
 • zijn 100% natuurlijk en geeft geen enkele bijwerking
Meer info

Persoonlijke bach bloesem mix :

 • Specifiek mix op maat 
 • Op basis van je specifieke klachten
 • Rekenig houdend met je karakter 
 • Geeft snel en goed resultaat

 

Meer info

Gratis boek

 

 

 

 

 

Noteer nu je e-mail adres hieronder en download gratis het boek waarin alles over hyperventilatie en / of hyperventileren duidelijk beschreven staat!
 

 

E-mail adres:  Verzenden

Kan je duizelig worden door hyperventilatie?

Ja, je kan duizelig worden door hyperventilatie. Duizeligheid, maar ook een licht gevoel in het hoofd, misselijkheid, verstrooidheid en concentratieproblemen zijn typische symptomen van hyperventilatie. Deze symptomen hebben alles te maken met de verkeerde, te snelle ademhaling van de slachtoffers van hyperventilatie. Andere symptomen, veroorzaakt door de verkeerde ademhaling, zijn pijn in de borst, kortademigheid, hartkloppingen, trillen, tintelingen rond de mond en in de handen en voeten, hoofdpijn, buikpijn, winderigheid, vaak boeren, een opgeblazen gevoel en pijnlijke spieren.

Deze symptomen kunnen leiden tot angst en sociaal isolement. Daar angst een vaak geziene oorzaak is van hyperventilatie, zal de angst die ontstaat omtrent de symptomen de hyperventilatie alleen maar versterken. Indien de juiste diagnose niet gesteld wordt, blijven veel slachtoffers van chronische hyperventilatie lang rondlopen met hun vage klachten en komen ze zo terecht in een vicieuze cirkel van angst en hyperventilatie. Er bestaan twee vormen van hyperventilatie : een acute en een chronische vorm. In het geval van acute hyperventilatie moet er geen diagnose gesteld worden.

Acute hyperventilatie is de bekendste vorm van hyperventilatie waarbij de slachtoffers plots en duidelijk te snel en/of te diep beginnen ademen. In het geval van chronische hyperventilatie is het stellen van de juiste diagnose dus wel noodzakelijk en, aangezien de slachtoffers van chronische hyperventilatie quasi onzichtbaar te snel en/of te diep ademen, is de juiste diagnose stellen geen sinecure.

Slachtoffers van chronische hyperventilatie krijgen dus wel te kampen met de typische symptomen van hyperventilatie, zoals duizeligheid, maar kunnen het verband tussen deze klachten en hun te snelle ademhaling niet leggen, zodat er vaak verkeerde diagnoses worden gesteld en de juiste behandeling te lang op zich laat wachten. Zo veroorzaakt hyperventilatie niet alleen fysieke, maar ook psychische klachten, zoals depressie.

 

Waarom kan je duizelig worden door hyperventilatie?

Je kan duizelig worden door hyperventilatie omwille van de te snelle en/of te diepe ademhaling, die een CO2 tekort veroorzaakt. Dit CO2 tekort is de hoofdoorzaak van de fysieke klachten bij hyperventilatie. Wanneer iemand hyperventileert, ademt hij/zij meer zuurstof in dan normaal, wat geen noemenswaardige gevolgen kent, maar ook meer koolzuurgas uit en dit heeft wel gevolgen voor het lichaam. Wanneer we te veel koolzuurgas uitademen zullen de koolzuurgaswaarden in ons bloed dalen tot onder het aanvaardbare niveau. Dit zal een stijging van de PH waarde van het bloed veroorzaken.

Het bloed wordt minder zuur en dus meer alkalisch en dit heeft een aantal vervelende fysieke gevolgen, zoals duizeligheid. CO2 is een natuurlijke spierontspanner en één van de belangrijkste stimuli van onze ademhaling. Het CO2 tekort dat ontstaat bij hyperventilatie veroorzaakt het samentrekken van de spieren en het vernauwen van de aders en bloedvaten, wat een verminderde zuurstoftoevoer veroorzaakt naar de hersenen. Dit veroorzaakt de duizeligheid die zo typisch is bij hyperventilatie

 

Wat te doen om hyperventilatie en het duizelig worden te vermijden?

Hyperventilatie en haar symptomen, zoals het duizelig worden, zijn gelukkig relatief eenvoudig te vermijden en/of te behandelen. Acute hyperventilatie kan men stoppen door de ademhaling moedwillig te vertragen om zo de controle over de eigen ademhaling terug te winnen.

De verschillende symptomen, waaronder duizeligheid, kunnen vermeden worden door het CO2 tekort dat ontstaat tijdens de aanval, tegen te gaan. Dit kan gebeuren door het beroemde papieren zakje, maar ook het komvormig vouwen van de handen rond de neus en de mond en op die manier rustig in – en uitademen zal het CO2 tekort tegengaan en de ademhaling vertragen. Wanneer het slachtoffer weer rustig is en wanneer de ademhaling weer normaal verloopt, zullen ook de typische symptomen, zoals duizeligheid, verdwijnen. Ook het vermijden van de vervelende symptomen, waaronder het duizelig worden, ten gevolge van chronische hyperventilatie, is relatief eenvoudig. Maar de behandeling van chronische hyperventilatie vraagt wel meer tijd en aandacht. Therapie om op zoek te gaan naar de oorzaak van de versnelde ademhaling en deze oorzaak vervolgens aan te pakken in combinatie met ademhalingsoefeningen en ontspanningtechnieken leveren goede resultaten.

Aangezien angst vaak aan de basis ligt van de hyperventilatie, schrijven artsen vaak angstremmende medicatie voor om de oorzaak van de hyperventilatie aan te pakken. Dit soort medicatie kent echter vaak vervelende bijwerkingen. Om deze bijwerkingen te vermijden, maar toch de angstgevoelens aan te pakken, kan gekozen worden voor een alternatieve methode zoals Bachbloesem therapie. Met name de Bach bloesem mix 84 is erg geschikt voor de behandeling van chronische hyperventilatie. Deze mix helpt namelijk spanningen te verminderen, angsten te overwinnen, onverwerkte emoties op te lossen en kalm te blijven. Wanneer de oorzaak wordt aangepakt en de ademhaling weer wordt genormaliseerd zullen mettertijd de chronische hyperventilatie en de vervelende symptomen, zoals het duizelig worden, verdwijnen.